Oct 22

14th International Conference on THAI STUDIES Thailand at a Global Turning Point

We would like to invite everyone for the 14th International Conference on THAI STUDIES “Thailand at a Global Turning Point” to be held from December 10 to 12, 2021 in Kyoto, Japan.

Please visit the link below for the online registration.

The 14th International Conference on Thai Studies

Oct 19

2020 Global Health Forum in Taiwan

          ขอเชิญร่วม “การสัมมนาด้านการดูแลสุขภาพนานาชาติในไต้หวันปี 2020” ออนไลน์ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เชิญร่วม “การสัมมนาด้านการดูแลสุขภาพนานาชาติในไต้หวัน” (2020 Global Health Forum in Taiwan) จัดขึ้นทุกปี ปีนี้เนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน โดยมีทั้งแบบปกติ ณ นครไทเป และแบบออนไลน์ควบคู่กัน หัวข้อการประชุมปีนี้คือ “การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังยุคโควิด-19: นวัตกรรม การหลอมรวม และพันธมิตร” (Achieving SDGs in the Post-COVID-19 Era: Innovation, Inclusion and Partnership)

การเสวนาจะเจาะลึกประเด็นหลังยุคโควิด-19

(1) ความเข้มแข็งและความเป็นมนุษย์

(2) ความท้าทายของระบบรักษาพยาบาล และ

(3) อนาคตและความหวัง

ปีนี้ นายเฉิน สือ จง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จะเป็นผู้กล่าวเปิดงาน นอกจากยังมีนายเฉิน เจี้ยน เหริน อดีตรองประธานาธิบดี และนางสาวออเดรย์ถังรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล สภาบริหารและนักการเมืองระดับสูงของไต้หวันมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จในการต่อสู้โรคระบาดของไต้หวัน อีกทั้งยังมี เซอร์ ไมเคิล มาร์มอท (Sir Michael Marmot) ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยปัจจัยกำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ (Commission on Social. Determinants of Health) องค์กรอนามัยโลก (WHO) และผู้อำนวยการสถาบันความเป็นธรรมด้านสุขภาพภาควิชาระบาดวิทยาและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร, ดร. ริชาร์ด ฮอร์ตัน (Dr. Richard Horton) บรรณาธิการบริหารวารสารการแพทย์ชื่อดัง เดอะ แลนเซ็ต (The Lancet), ตัวแทนเครือข่ายสากลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Hospital: HPH) องค์การอนามัยโลก และบุคคลสำคัญวงการสาธารณสุขทั่วโลกมาเป็นผู้ร่วมเสวนาของแต่ละช่วง หัวข้อเสวนาครั้งนี้ครอบคลุมถึงประเด็นการป้องกันโรคและการต่อสู้กับโรคระบาดทั้งด้านเวชภัณฑ์ เทคโนโลยี และนโยบายสาธารณสุข ดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ghftw.org/site/page.aspx?pid=216&sid=1123&lang=cht

ผู้สนใจร่วมงานต้องใช้มือถือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่อยู่ด้านขวาล่างเพื่อทำการสมัครหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ทางการโดยตรงได้ที่ https://ppt.cc/fS3r7x บนหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน (Registration) ให้กรอกชื่อและเลือกสัญชาติ จากนั้นเลือก “วิธีร่วมงานเสวนา” (How would you attend the meeting?) และกดเลือก “การประชุมออนไลน์” (Online Meeting) พร้อมกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมงานสามารถดูการเสวนาออนไลน์ของแต่ละช่วงโดยผ่านยูทูป (YouTube) และแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อร่วมหารือประเด็นต่างๆ

Agenda of 2020 Global Health Forum in Taiwan

Oct 12

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

Continue reading

Aug 28

ประชุมหารือกับสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน และคณะ ในการหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน และการหารือเกี่ยวกับความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Aug 07

ICIET 2020: The 5th International Conference on Innovative Education and Technology

Jul 22

I-SHOU UNIVERSITY PHD PROGRAMS SCHOLARSHIP

Jul 20

Requirements for entering Thailand during the COVID-19 Crisis!